Spenningen rundt konkurranse og spill

Det finnes ulike former for trening. Mange handler om ulike lag eller individuelle konkurranser. Dette kan for eksempel gjelde innenfor ulike skiidretter, fri idrett, og andre sportslige lagspill. Slike konkurranser bygger opp om individets og/eller lagets kompetanse, men også deres motivasjoner. Selve konkurransen kan være en viktig motivasjonsfaktor, der ønsket og iveren etter å vinne tar over. Et slikt vinnerinstinkt er en kjent faktor innenfor tipping og kasino verden. Spenningen ved å tippe på ulike odds, delta på ulike virtuelle bordspill eller andre kasino spill er en faktor som gjør at mange fortsetter å spille. Dessuten er gleden og tilfredstillelsen en oppnår ved å vinne ett viktig incentiv for å forsøke å vinne gang på gang.1024px-261000_-_athletics_track_sam_rickard_action_-_3b_-_2000_sydney_race_photo

Flere og flere som liker å spille på kasino gjør dette gjennom mobile enheter. Slike løsninger gir sine brukere den tilgjengeligheten og enkelheten mange er blitt vant til i dagens samfunn. Det er altså ingen forskjell fra å logge inn på din smarttelefon i forhold til å spille gjennom mer stasjonære enheter. Gjennom mobilbet kan brukere ha tilgang til sin informasjon og spill kontinuerlig, og utnytte ledige tidspunkt til å teste ut nye spill. Dette bidrar til å skape litt ekstra spenning i hverdagen.

Konkurranse er en del av dagens samfunn både på godt og vondt. Det er elementer av konkurranse i ulike deler av hverdagslivet og er med på å prege menneskers hverdag. Tegn på ulike former av konkurranse er tydelig i barns lek, skole settingen i forhold til karakterer i forhold til både faglig, sosial og sportslig utvikling. Det er ikke bare i barns hverdag at konkurranse er tydelig. I ulike arbeidssituasjoner er konkurranseaspektet en viktig del av arbeidshverdagen og i mange salgsjobber er dette en essensiell del av deres jobb. Konkurranse kan for mange i denne settingen bli sett på som både en stressende- og motiverende faktor. Derfor er det nyttig å være bevisst hvordan konkurransen er med på å prege deg, som en fremmende eller hemmende faktor.