Idrettsglede For Alle

For å få ett gjennomslag i lokalmiljøet, og for å få sikret seg størst mulig omfavning av alle i ett lokalmiljø, burde lokale idrettslag satse på en strategi som vi kaller Idrettsglede For Alle. Det dette handler om, er at man skaper tilbud som kan nå ut til større sjikt av befolkningen, og som imøtekommer de spesielle behov for trening og samkvem som finnes innen de gitte segmentene av befolkningen som helhet.

Aktiv satsing på barn og unge

Aktiv satsing på barn og unge er ofte det som blir trukket frem først, men det er ikke barn og unge som har de største fysiske behovene for trening og samkvem. Selvfølgelig er de unge det som gir grunnlaget for å vedlikeholde gode idrettdownload-17slag, og de gir fremtidsperspektiver. Samtidig er ungdommen ofte ett satsingsområde, fordi vi er overbevist om at de trenger noe fornuftig å holde på med, slik at de utvikler sunne verdier, og ikke driver med tull.

Eldre alderssegment har større fysisk nytte av trening

Derimot viser oss alle statistikker over den almene helsetilstanden at eldre alderssegment har større fysisk nytte av trening. Alle mennesker trenger også en sunn sosial omgivelse, noe som velfungerende idrettslag vanligvis kan levere. De knytter lokalsamfunn sammen, og de er en aktiv sosial faktor, som sørger for at folk møtes.

Breddeidrett for eldre og middelaldrende

For å forebygge livsstilssykdommer, og for å forebygge slitasjeskader, er det viktig å tilby alternativer for trening for de som er middelaldrende og eldre. Trim for pensjonister, må tilrettelegges for å passe sammen med andre behov, som det å treffes, og å ta en prat. Det trenger heller ikke å være ren trening i ordets sanne betydning, det kan være dans, eller det at man treffes og går tur sammen. Man må i alle fall sørge for at deltakerne trives, samtidig som de får trent.