Idretten er en forberedelse til militærtjenesten?

Man har i den senere tiden forsøkt å skille idretten fra det militære, men den historiske, så vel som den moderne forbindelsen er fortsatt aktiv. Det man konkurrerer i er nemlig krigskunst, både av gammel og ny type. I de antikke olympiske lekene, så vel som i de nyopprettede moderne lekene, på 1890-tallet, var det gjerne de militære deltakerne som gjorde det best i de fleste vanlige grener. Øvelsene var nemlig ting som militære alltid øvde på. De var en del av deres jobb.

Det norske militærvesenet og skolegym

Gymnastikken i skolevesenet og gjerne skolevesenet i seg selv, var i mange land noe som ble utformet med pålegg og påtrykk fra landenes militære ledelse. Man ønsket seg soldater som både kunne lese og løpe. I Norge så ble fysisk fostring til del av skoleprogrammet, etter at forsvarsmakten hadde klaget over den dårlige fysiske formen til de nye vernepliktige rekruttene. Det samme presset førte også til flere tiltak for bedring av folkehelsen, som ernæringsråd, og forbedring av helsestellet for vanlige folk.

Idrettslige krav henger igjen i det moderne militæret

Selv om det innen det moderne maskineriet til militærvesen, ikke lenger er behov for fysiske idrettslige krav for de fleste soldatene, henger det fortsatt igjen i det moderne militæret. De fleste soldater i moderne armeer, er ikke lenger fysisk aktive, det er kun ett fåtall av aktive styrker, som må løpe og bære1024px-lynique_prinsloo_2013_world_championships_in_athletics_03 tungt. Mange andre må derimot kjøre biler, trykke på computere, eller pleie sårede på sykehus. Får å bli tatt inn på offiserskoler, befalsskoler, eller inn i mange avdelinger, må man i dag fortsatt kunne yte meget godt når det kommer til fysisk styrke. Man må kunne løpe 20 kilometer på under to timer, man må kunne løfte sin egen kropp 14 ganger, og man må være i stand til å ta 30 push-ups på rappen.